VIDEONADZOR

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede
obdelave osebnih podatkov v evidenci podatkov o izvajanju videonadzora ter 76. členu
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Upravljavec zbirke osebnih podatkov

KOVINSKI IZDELKI KOVI ETVIN BERGINC s.p. ,
telefon : T: 05 38 93 138 elektronski naslov: etvin.berginc@siol.net

Odgovorna za hranjene posnetkov je Maja Berginc, elektronski naslov: etvin.berginc@siol.net

Namen obdelave osebnih podatkov
• Zagotavljanje nadzora vstopa v službene oziroma poslovne prostore zaradi zagotavljanja varnosti
ljudi in premoženja ter zaradi nadzora vstopa in izstopa iz službenih oziroma poslovnih prostorov,

• varovanje poslovnih skrivnosti ter tajnih podatkov
Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo za ta namen: slika, datum in ura posnetka.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

• Vzpostavitev in vodenje zbirke videoposnetkov: 76, 77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-2),

• interni predpisi: Sklep o uvedbi videonadzora, Pravilnik o izvajanju videonadzora,

• rok hrambe podatkov: peti odstavek 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov
Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu,
osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
Podatki se ne prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Obdobje hrambe osebnih podatkov
• 30 dni

Informacije o obstoju pravic posameznika
Posameznik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico dostopa do podatkov, pravico do
popravka, pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do
prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora in pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem
osebnih podatkov. Pisno oz. elektronsko zahtevo za uveljavitev omenjenih pravic prosim posredujte
na elektronski naslov: etvin.berginc@siol.net

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov:
gp.ip@ip-rs.si telefon: +386 (1) 230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Informacije o tem

•ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
• ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne
zagotovi: Ne.
Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev
Ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

TELEFON

05 38 96 138

FAX

05 38 96 140

GSM

041 647 867

TELEFON

05 / 38 96 138

FAX

05 / 38 96 140

GSM

041 / 647 867