POLITIKA KAKOVOSTI

Kakovost se začne s timskim delom in konča z zadovoljstvom odjemalcev.

Poleg tega smo si zadali tudi cilje, ki omogočajo vzpostavitev, vzdrževanje in izboljševanje okolja. Motivirani sodelavci so garancija za doseganje postavljenih ciljev. Zato smo si za osnovni cilj politike kakovosti zadali naslednje naloge:

  • zagotavljamo in izboljšujemo nivo kakovosti, ki ga na področju kovinske predelave dosegajo vodilna podjetja doma in v tujini,
  • naša poslovna politika je usmerjena v posredovanje in prodajo vrhunskih, okolju prijaznih izdelkov po naročilu, kar dosegamo z natančno analizo vhodnih surovin, izborom najustreznejših tehnologij in natančne proizvodnje,
  • kakovost proizvodov iz naše ponudbe je prilagojena zahtevam trga in je enaka ali večja, kot jo predpisujejo standardi. Najbolj pomembne so nam potrebe kupcev, kar pomeni konkurenčnost. Prodajamo okolju prijazne, neoporečne izdelke, ki so rezultat natančne izdelave, preverjanja in hitrega ukrepanja ob odstopanjih,
  • prodajne procese prilagajamo zahtevam trga, zakonodaji in standardom. Nadziramo ga, kar pomaga pravočasno odkriti pomanjkljivosti, preden ogrozijo uporabnika ali okolje,
  • konkurenčnost podjetja dosegamo s hitrim prilagajanjem in odzivom na želje kupca, ne glede na količino in vrednost posla. Naša prednost je predvsem v zagotavljanju posebnih zahtev,
  • sodelujoči v poslovnem procesu so seznanjeni z vsemi zahtevami kupca. Imajo potrebno znanje in izkušnje na področju svojega dela in ravnanja z okoljem in v tem še napredujemo,
  • stroške kakovosti redno preverjamo ter izvajamo ustrezne preventivne in ukrepe za njihovo obvladovanje,
  • veliko pozornost posvečamo usposabljanju na področju kakovosti, funkcionalnih znanj ter zahtev okolja.

TELEFON

05 38 96 138

FAX

05 38 96 140

GSM

041 647 867

TELEFON

05 / 38 96 138

FAX

05 / 38 96 140

GSM

041 / 647 867